GDPR

Obdelava osebnih podatkov

Domov / GDPR

Izjavljamo, da se vsi naši interni postopki v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov v našem podjetju izvajajo v skladu z Zakonom št. 101/2000 Ur. l. o varstvu osebnih podatkov in o spremembah določenih zakonov, kakor so bili spremenjeni, in so v celoti skladni tudi z UREDBO (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), znano tudi kot GDPR.

 

Katere osebne podatke zbiramo in zakaj jih zbiramo?

PhDr. Petr Mainuš (www.cescina.si), mat. št. 72399490, zbira predvsem naslednje podatke:

 

Google Analytics

Naše spletno mesto deluje s storitvijo Google Analytics. Vsi podatki, ki jih zbira Google Analytics, so splošne narave, na primer, kako se obiskovalci gibljejo po našem spletnem mestu in koliko časa preživijo v posameznem razdelku.

Izjavljamo, da prek storitve Google Analytics ne zbiramo nobenih osebnih podatkov o obiskovalcih spletnega mesta. Za anonimizacijo podatkov je bila uporabljena funkcija anonimizacije IP.

 

Podatkovna zbirka poslovnih partnerjev

Hranimo podatke vseh podjetij, s katerimi smo v pogodbenem razmerju za opravljanje storitev, ali podatke strank, ki so pri nas kupile blago ali storitve. Vsi podatki, ki jih hranimo o vas, kot so ime podjetja, naslov sedeža, identifikacijska številka podjetja, ime, priimek, telefonska številka in e-pošta kontaktne osebe, so shranjeni samo za namen izpolnjevanja pogodbenega razmerja, zakonitega interesa, povezanega s poslovno dejavnostjo, ali drugih razlogov, opredeljenih z zakonom.

 

Kakšne pravice imate?

V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov imate kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico do:

Informacije: o tem, katere podatke o vas naše podjetje obdeluje, v kakšnem obsegu in za kakšen namen.

Popravek: če nas obvestite o nepravilnih podatkih, je tudi v našem interesu, da jih nemudoma popravimo.

Izbris: vsakdo ima pravico do izbrisa takih podatkov, ki so bili dani na podlagi privolitve, za obdelavo katerih ni več zakonitega razloga ali ki so bili obdelani v nasprotju z GDPR. Nasprotno pa upravljavec nima pravice izbrisati takih podatkov, ki so potrebni za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, so potrebni za izpolnjevanje pravne obveznosti ali za uvedbo, izvajanje ali obrambo v sodnih postopkih.

Omejena obdelava: če izpodbijate pravilnost podatkov in želite prekiniti obdelavo do takrat, dokler ne zagotovimo popravka podatkov ali v primeru, da nasprotujete obdelavi.

Ugovor: če menite, da naš zakoniti interes ne prevlada nad pravico do ohranitve vaše zasebnosti.

Prenosljivost: vaše osebne podatke vam bomo zagotovili v strukturirani, strojno berljivi obliki, če so izpolnjeni vsi pogoji za zagotovitev prenosljivosti v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

 

Če želite izvedeti več o obdelavi osebnih podatkov v našem podjetju ali če želite uveljavljati katero od zgoraj navedenih pravic, se lahko obrnete na nas na naslov: petrmainus@seznam.cz. Prav tako lahko osebno obiščete naslov našega sedeža in vložite zahtevo za uveljavljanje svojih pravic.

Pravna izjava

Če med nami in potrošnikom nastane potrošniški spor iz prodajne pogodbe ali pogodbe o opravljanju storitev, ki ga ni mogoče rešiti sporazumno, lahko potrošnik vloži zahtevo za izvensodno reševanje takega spora pri imenovanem organu za reševanje potrošniških sporov, ki je

Češki trgovinski inšpekcijski organ
Centralni inšpektorat – oddelek ADR
Štěpánská 15
120 00 Praga 2
Češka

E-naslov: adr@coi.cz
Spletna stran: adr.coi.cz